Přihlaste se do kurzu mezigeneračního předávání rodinného podniku, již 29. 11. 2019

Rodinné firmy na rozdíl od jiných organizačních forem podnikání mají celou řadu specifik díky tomu, že se v nich překrývají dva odlišně fungující systémy – rodina a firma. Pokud se v rodinné firmě upřednostňuje jeden systém před druhým, tak nemá firma perspektivu dlouhodobého udržitelného vývoje. Pokud se ale podaří v rodinné firmě využít výhod, které propojení obou systémů může přinést, dosahuje rodinná firma nezkopírovatelnou dlouhodobou konkurenční výhodu.

V kurzu se naučíte, jak se úspěšně vypořádávat s dilematem „rodina x firma“. Aby mohlo propojení rodiny a firmy fungovat, je třeba si předem nastavit explicitní pravidla pro komunikaci a rozhodování. Na tvorbu těchto pravidel a jejich úspěšnou implementaci bude kurz převážně zaměřen. Podrobnosti o kurzu zde.