Přihlaste se do kurzu Interkulturní management, již 13.-14.3. 2020

Získáte orientaci v mezinárodním, stále více multikulturním prostředí. Detaily na linku zde.