Registrujte se na podzimní kurzy manažerského vzdělávání Institutu managementu

17.9.2020 – Mezera krytí a její praktické aplikace

V kurzu se naučíte pracovat s mezerou krytí, sestavit výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity. Na praktických ukázkách uvidíte vybrané aplikace mezery krytí a dozvíte se o dalších možnostech jejího využití, zejména ve vztahu k odpovědnosti statutárních orgánů a manažerů.

Kurz je určený finančním manažerům a analytikům podniků, bank a poradenských firem, kteří se zabývají finančním řízením podniku a hodnocením finanční situace podniku, insolvenčním správcům a soudcům, kteří posuzují platební neschopnost a okamžik vzniku faktického úpadku.

Garant kurzu: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

9.-10.10.2020 – Mezinárodní projektový management (v angličtině)

Kurz Vám přinese nové schopnosti v komunikaci a vyjednávání na mezinárodní úrovni. Získáte přehled ve vyjednávacích technikách i s příslušníky jiných kultur a v rámci virtuálních týmů. Budete umět zvládat situace, které vyžadují řešení konfliktů a základní principy team buildingu napříč kulturami.

Kurz je určený lidem, kteří řídí projekty nebo jsou členy projektového týmu s mezikulturními/mezinárodními složkami. Manažerům, kteří se podílejí na projektech i jako korporátní sponzoři či jinak zainteresované osoby.

Garant kurzu: Dr. Richard Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.D.

15.10.2020 – Řízení podniku v krizi

V kurzu se naučíte, jak se vypořádat s řízením podniku v úpadku, jak hodnotit ekonomické příčiny úpadku a posuzovat vlivy jednotlivých faktorů na vznik úpadku. Dále se naučíte, jak posuzovat schopnost další existence podniku a jeho hodnotu.

Kurz je určen vlastníkům a manažerům podniků v krizi, insolvenčním správcům, poradcům pro řízení podniku v krizi a úpadku, znalcům, advokátům se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenčním soudcům, vyšším soudním úředníkům a státním zástupcům.

Garant kurzu: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

19.10.2020 – Mistrovství online marketingu

Kurz Vám přinese nové dovednosti k vytvoření silné online působnosti Vaší firmy a schopnost využít i s malým rozpočtem digitální marketing pro růst firmy.

Kurz je vhodný pro všechny účastníky, kteří potřebují spravovat a realizovat marketingové kampaně a chtějí získat lepší přehled o tom, jak se tvorba obsahu a online marketing týká viditelnosti ve vyhledávačích a jak je lze integrovat do e-mailových kampaní a získat dobrou návratnost svých investic.

Garant kurzu: Ing. Jan Mareš

 

Uvedená témata a další dle Vašeho přání rádi připravíme pro Vaši společnost na míru a v případě potřeby také v online verzi.
Celkovou nabídku kurzů Institutu managementu FPH VŠE naleznete na našem webu v sekci Otevřené kurzy.
Studentům VŠE poskytujeme slevu 15 %, absolventům VŠE slevu 10 %.
V případě jakýchkoli dotazů ke vzdělávacím programům a kurzům nás neváhejte kontaktovat.

Institut managementu FPH VŠE
hana.dvorakova@vse.cz

#manažerské vzdělávání