Kurz Mezera krytí s Ing. Michalem Kudějem 17.9.2020

Na kurz Mezera krytí Vás zve lektor Institutu managementu Ing. Michal Kuděj. Zeptali jsme se ho na podrobnosti k tématu kurzu:

IM: Jak vzniklo uvažování o instrumentu mezera krytí?

Inspirací bylo německé prostředí, kde je mezera krytí běžně používána jako ukazatel, zda firma je či není v úpadku.

IM: Jakým způsobem jej mohou firmy využít?

Mezera krytí je sice ukotvena v insolvenčním zákoně, ale její využití pro firmy je širší. Management by měl pomocí predikce mezery krytí testovat zásadní finanční rozhodnutí, např. výplatu dividend nebo realizaci významných a finančně náročných investic. Aktuálně by např. firmy mohly využít mezeru krytí k prokázání toho, že před zavedením mimořádných opatření v důsledku pandemie COVID-19 nebyly v úpadku, jestliže využívají např. mimořádné moratorium či jiné možností zavedené na ochranu firem v důsledku pandemie.

IM: Jakou má tento instrument oporu v zákoně?

Mezera krytí je definována v § 3, odst. 3) Insolvenčního zákona, a to jako negativní domněnka platební schopnosti. Jinými slovy, firma se může dovolat pomocí mezery krytí toho, že není v platební neschopnosti. Současně postup sestavení jednotlivých součástí mezery krytí je dán vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, tudíž na rozdíl od jiných finančních ukazatelů, není pochyb o tom, co do jejího stanovení má či nemá být zahrnuto. Tím je v podstatě jediným kvantitativním ekonomickým kritériem, které má oporu v legislativě.

IM: Ve které fázi jej mohou využít účetní firem?

Účetní, resp. finanční manažeři by měly zahrnout mezeru krytí mezi standardně a pravidelně sledované ukazatele finanční situace firmy, např. do báze měsíčního reportingu.

IM: Prosím, můžete uvést konkrétní zkušenost, jak firmě znalost tohoto instrumentu pomohla?

Konkrétní firmy bohužel z důvodu mlčenlivosti uvést nelze. Nicméně, v řadě případů byla pomocí mezery krytí testována výše zmíněná finanční rozhodnutí. Významným kritériem je mezera krytí pro insolvenční správce, kteří také její pomocí mohou určit okamžik vzniku faktického úpadku, který má vliv např. na odporovatelné právní úkony v insolvenčním řízení.

 

Děkujeme za Vaše odpovědi!

Tým Institutu managementu