Řízení podniku v krizi 28.4.2021

Řízení podniku v krizi má řadu specifik. Je třeba umět posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat. V této situaci se vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby snaží najít možnosti, jak situaci řešit a podnik znovu nasměrovat k životaschopnosti a prosperitě.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Řízení a financování podniku v krizi (úpadku)
  • Hodnocení příčin úpadku a vlivy vybraných faktorů na aktuální stav podniku
  • Smysluplnost další existence podniku a jeho hodnota

Kurz je určen vlastníkům, manažerům, insolvenčním správcům, poradcům, soudním znalcům, advokátům a soudním úředníkům se zaměřením na insolvenční řízení.

Kurz povede Ing. Michal Kuděj.
Registrujte se zde.