Jak poznat pseudovědu ve vědě?

Marek Vranka ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně pořádají 9. listopadu 2020 popularizační přednášku Jak poznat pseudovědu ve vědě?

Vědci, stejně jako ostatní lidé, dělají chyby. Před nástrahami jejich kognitivních klamů by je měla chránit vědecká metoda. Ta se ale v běžné výzkumné praxi používá způsobem, jež má řadu nedostatků. I přes nejlepší úmysly tak může i u vědců převládnout tendence obelhávat sebe sama a interpretovat získaná data zavádějícím způsobem. Zkreslené výsledky se pak běžně objevují v odborných žurnálech, TED talkcích či knihách respektovaných nositelů Nobelovy ceny a jejich důvěryhodnost a praktická využitelnost je proto nejistá.

V posledních deseti letech si však vědci a vědkyně tyto problémy nejen uvědomují daleko intenzivněji než v minulosti, ale zejména spousta z nich vytváří a popularizuje nástroje a postupy, jak tuto neutěšenou situaci zlepšit. V přednášce se dozvíte, jaké jsou příčiny, symptomy a navrhovaná řešení, jak zvýšit vlastní odolnost vůči zkreslením a jakým způsobem rozeznat důvěryhodné studie od těch nespolehlivých.