Nová studie o prožitku účasti na experimentu

Prestižní časopis Journal of Economic Methodology otiskl studii Nikoly Frollové, Marka Vranky a Petra Houdka o vnímání účasti na experimentu.

Nikola provedla focus group rozhovory s účastníky laboratorního experimentu o podvádění s cílem popsat zkušenosti účastníků. Výsledky naznačují, že účastníci často vnímají kontrolní i experimentální situace jinak, než experimentátor při návrhu experimentálního designu zamýšlel. Rozhodování účastníků tak může být ovlivněno například pocitem, že se musí rozhodnout a nemají možnost experimentální situaci opustit, nedůvěrou v anonymitu experimentu, nepochopením náhodnosti nebo jinými než etickými hledisky, například tím, jak zábavný nebo namáhavý je daný úkol. Výsledky studie tak poukazují na to, jak obtížné může být dosáhnout interní validity v laboratorním výzkumu. Tento metodologický článek zásadně přispívá k vývoji metodologie výzkumu podvádění a tedy i v důležité oblasti podpory etického chování a rozhodování.

Nikola k studii vytvořila na Twitteru příspěvek.