Umožní neuroekonomie a neuromarketing firmám číst naše myšlenky?

Petr Houdek ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně pořádají 23. listopadu 2020 popularizační přednášku Umožní neuroekonomie a neuromarketing firmám číst naše myšlenky?

Cílem přednášky je ukázat pokroky ve výzkumu mozkové a hormonální aktivity při ekonomickém rozhodování. Neuroekonomie a neuromarketing se ustanovily jako nové obory využívající výzkumné nástroje neurověd při pochopení, jak se lidé rozhodují, když nakupují, zda mají spořit či si užívat, jakou hudbu preferují či jak na ně působí reklama. Přednáška se bude věnovat problémům, jak mozek produkuje pocity slasti i nespravedlnosti či obavy z finančního rizika nebo jak kóduje hodnotu či kvalitu zboží, třeba vína.