Aktuální výzkumné projekty

Mezi výzkumné aktuální řešené oblasti patří:

  • Rozhodovací chyby a zkreslení (vliv ukotvení, stereotypního myšlení ad.) a kritické myšlení
  • Terénní výzkum nečestného chování (pracovníků, manažerů i zákazníků), osobnostní a situační příčiny neetického chování (nejen) ve firmách; dotazníková šetření zaměřená na etická dilemata
  • Laboratorní výzkum, zda a jak lidé odlišují náhodný ne/úspěch od schopností a motivace pracovníků
  • Vliv osobnostních charakteristik na výkonnost, inovativnost a spolupráci
  • Analýza rozhodování s využitím big data (Twitter a FB data)