Nástroje a techniky

V souladu s modelem našeho centra a jeho pověřením poskytnout klientovi schopnost úspěšně se vypořádat s interkulturními rozdíly za účelem dosažení praktických cílů pokrývají všechny nástroje a techniky zmíněné čtyři složky, tedy povědomí, postoj, znalosti a dovednosti. Navíc jsou všechny níže uvedené prvky dále upravovány, aby se zaměřily na konkrétní výzvy a potřeby určitého zákazníka.

Interaktivní workshop: Klientova konkrétní podnikatelská výzva je zpracována v podobě případové studie a poté jsou během workshopu analyzovány nalezené problémy a související okolnosti a zpětně se řeší otázka, co by bývalo bylo možno provést ke zmírnění problému. Na základě tohoto přístupu post mortem dojde ke shrnutí doporučení a ponaučení pro pozdější použití.

Workshop: Případové studie se používají jako konzultační nástroj a pomáhají najít podobnosti daného problému a slouží jako scénáře řešení. V tomto ohledu pomáhají klientovi vytvořit soubor osvědčených postupů, které by mohly být v budoucnu použity. Případové studie mohou být rovněž použity ke zpracování různých témat a sloužit jako ústřední aspekt pro další nástroje.

Skupinová cvičení: Hraní rolí zahrnuje aktivní účast konzultanta, který se orientuje v diskutované kultuře. Skupinová cvičení obsahují situační analýzy a aktivně zapojují účastníky.

Simulace / Skupinové diskuze: Tyto dva nástroje jsou zaměnitelně používané jako způsob konzultace. Na začátku je provedena simulace nebo případová studie určité události či okolnosti a po ní následuje skupinová diskuze. Konečným cílem je to, aby účastníci dospěli ke svým vlastním závěrům a tím i řešení. Simulace nemusí mít nutně podobu případové studie nebo hraní rolí. K tomuto účelu mlže posloužit video, televizní programy a další média.

Asimilační modely: Představit situace ze skutečného života a nastínit, jak by se s těmito okolnostmi vypořádala kultura X v porovnání s kulturou Y. Podobně jako při akčním učení jsou kandidáti z domovských a hostitelských zemí postaveni do situace, v níž si mohou představit, jak na okolnosti dané události reaguje daná „cizí“ kultura. Hlavní součástí je situační analýza.