Kulturní spolupráce a projekty

 

Centrum organizuje studijní výjezdy zahrnující akademické i manažerské prostředí nabízejí účastníkům neocenitelnou zkušenost mimo jejich vlastní kulturu. Studijní výjezdy pro studenty trvají 7 až 10 dní a pro odborníky z praxe 3 až 5 dnů. Program pokrývá všechny aspekty života v Česku, akademické, obchodní, kulturní i společenské.

Akademická dimenze zahrnuje podrobný přehled české historie a kultury a úvod do základů češtiny. V rámci obchodní dimenze návštěvy podnikatelského sektoru zkoumají český smysl pro inovace a podnikavost. Kulturní dimenze má podobu prohlídek města, památek UNESCO a význačných míst s globálním významem. A nakonec společenská dimenze zahrnuje setkání se zástupci mezinárodně známých pivovarů, vinařů, skláren apod.

Kulturní výměna se neomezuje pouze na akademické skupiny, nýbrž zahrnuje i zainteresované odborníky z praxe a instituce. Tato praktická zkušenost je přínosná zejména pro podniky, které hodlají vysílat zaměstnance do České republiky.

 

Partnerství

 

MacEwan University School of Business (Edmonton, Kanada)

 

Počínaje rokem 2014 fakulta podnikohospodářská a naše Centrum využívají kulturní výměnu mezi našimi kanadskými kolegy a našimi studenty i členy fakulty. V zájmu časového sladění s udělením čestného doktorátu profesoru Henrymu Mintzbergovi sponzorovala MacEwan School of Business mezinárodní konferenci International Management Conference, která se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2016. Jejím aktuálním tématem bylo téma Management Challenges – 2017 and Beyond.

Díky štědrému finančnímu příspěvku od MacEwan School of Business se podobně v roce 2017 konala mezinárodní konference International Conference on Management in the Digital Era.

Od února 2014 až do současnosti hostilo Centrum a fakulta každoroční MacEwan evropské akademické studijní pobyty spojené s prezentacemi české kultury, historie, podnikání a managementu.  Abychom zvýšili hodnotu naší smlouvy, první fakultní výměna se uskutečnila v průběhu podzimního/zimního semestru 2017, kdy hostoval jeden účastník z fakulty podnikohospodářské v Edmontonu a jeden člen MacEwan v Praze.

Pod vedením děkanky profesorky doktorky Wandy Costen probíhají další jednání. Jejich cílem je upevnit vztah, který bude zahrnovat další fakultní a studentské výměny, společný výzkum a spolupráci s Centrem.