Profil centra

Programové cíle

Na základě kombinace akademické a odborné způsobilosti:

  • poskytovat inovativní a avantgardní produkty a služby nejvyšší kvality nad rámec očekávání zákazníka.
  • udržovat krok s vývojem v rámci sledované problematiky, a to jak z hlediska vzdělávání, tak i praktického využití.
  • vytvořit cenné a trvalé partnerství s našimi zainteresovanými partnery.
  • průběžně přispívat k existující sumě znalostí a odvětvových trendů.

V dnešním globalizovaném prostředí kultura znamená tradiční představy o identitě a sdíleném smyslu, ale zároveň zahrnuje mnoho aspektů vztahujících se k postavení lidí: rovnost pohlaví, rozmanitost a změna. Mnoho našich programů je zaměřeno na tuto širší definici moderní kultury a sestává ze čtyř hlavních složek:

  • Vzdělání a výcvik
  • Výzkum
  • Konzultační činnost
  • Kulturní spolupráce a projekty

Vzdělání a výcvik – zahrnuje interní i externí studijní osnovy, které jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly potřebám postgraduálních studentů nebo profesionálů ze sféry obchodu. Ve spolupráci s ostatními akademickými institucemi usilujeme o zavedení standardů odpovídajících výzvám dvacátého prvního století a současně chceme opustit minulé kulturní modely vzniklé v průběhu studené války.

Výzkum – prostřednictvím našeho vztahu s mezinárodními akademickými orgány a profesionály z oblasti řízení po celém světě usilujeme o rozvoj a implementaci nových kulturních modelů relevantních pro multikulturní a digitální prostředí. Abychom toto mohli realizovat, sloučilo Centrum interkulturního managementu své zdroje s Centrem digitální transformace. Tato činnost je přínosem pro zainteresované partnery, protože mají prospěch z rozšířeného zdroje zkušeností a znalostí.  Zatímco současné kulturní modely pocházející z padesátých let pohlížejí na kulturu jako na statickou entitu a podporují národní stereotypy, naše centrum podporuje pohled na kulturu „samu o sobě“.

Konzultační činnost – naše centrum nabízí vzestupné úrovně konzultací podle specifických požadavků jednotlivců nebo skupin.  Součástí našich služeb je i inventarizace kulturních schopností a obchodní analýza, aby bylo možné stanovit požadovaný stupeň kvalifikace.

Kulturní spolupráce a projekty – zahrnuje instituce vyššího vzdělávání, které nabízejí akademické studijní pobyty v Evropě nebo v nadnárodních podnicích, které mají zájem se etablovat v České republice. Součástí programu jsou seminární konference v délce pět, osm nebo deset dní a přednášky zaměřené na českou historii, kulturu, jazyk a obchod/průmysl. Kromě toho je program obohacen různými kulturními, společenskými a obchodními akcemi.

Přehled charakteristiky centra ke stažení zde.

Pokud máte všeobecné dotazy nebo dotazy týkající cen a harmonogramu, kontaktujte prosím vedoucího Centra, a to buď telefonicky: +420 728 974 297 nebo mailem: ccm-c@vse.cz