Výzkum

 

Vítáme výzkumníky se zájmem o spolupráci, kteří se bez ohledu na dřívější zkušenosti nebo odbornou kvalifikaci mohou v rámci Centra zapojit do činnosti mezinárodní skupiny odborníků. Cílem Centra je utvářet nový druh kulturních antropologů schopných vypořádat se v digitální éře s výzvami neustále se měnícího světa.

 

Náš výzkum se zaměřuje na tyto oblasti:

  • Nové kulturní definice
  • Kulturní hodnoty
  • Kulturní přizpůsobení a xenofobie
  • Kultura a globalizace
  • Modely v éře po Hofstedem
  • Navrhování nových kulturních rámců
  • Pokrok v kulturním výzkumu
  • Kulturní řízení v praxi
  • Vzdělávání

 

Studentům magisterského a postgraduálního studia je kromě toho poskytováno poradenství a pomoc s výběrem tématu diplomové či dizertační práce, ohledně výzkumných metod a psaní odborných textů (v angličtině).

 

ieeca_logo

JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH (JEECAR) byl vybrán jako oficiální médium Centra

 

Centrum interkulturního managementu a Centrum digitální transformace Praha (Česká republika) s potěšením oznamují, že odborný časopis JEECAR byl vybrán jako jejich oficiální médium pro publikování akademických textů.

JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH (JEECAR) asociovaný se stejnojmenným institutem je multioborový, vysoce kvalitní, akademický odborný časopis, který používá recenzní řízení s oboustranně skrytou identitou (double-blind-peer-reviewed). Zaměřuje se na publikování moderních koncepcí a základních výzkumů v klíčových oblastech východoevropského a středoasijského podnikání a národní politické ekonomie. JEECAR je registrovaný knihovnou Kongresu, je uveden v Directory of Open Access Journals (DOAJ), je indexován v databázích SCOPUS, CABELL, EBSCI, Ulrich, Google Scholar, OAI WorldCat Digital Collection, každému článku je přiřazena individuální adresa DOI CrossReff a je zahrnut do rejstříku EconBib.