S akademiky ČR v EK/EP Brusel

Účast na jednání vybraných akademiků ČR se členy Evropské komise a parlamaentu o aktuálních výzvách Evropské unie

Účast  na jednáních v Bruselu ve dnech 2-3. února 2022 (Dr. D. Kučera)

  • Energetická strategie v rámci environmentální zodpovědnosti
  • Digitální transformace a její etické výzvy
  • Diskuze o aktuálních otázkách s paní Věrou Jourovou (místopředsedkyní EK)
  • Připravenost ČR pro předsednictví 2. pol. 2022 (Zd. Niedermayer, člen EP a D. Charanzová, místopředsedkyně EP)
  • Role vysokých škol v současné době sociálních, ekonomických, politických a environmentálních změn