Etické výzvy digitalizace

Dr. Dušan Kučera: Kapitola 3, str. 35-60.

Challenges for Responsible Management Education During Digital Transformation

–  v knize:

Humanism in Business Series: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15632-8
© Springer Nature Switzerland AG 2023

– Učitelská zkušenost při výuce online v době Covidu

  • Optimismus moderní vědy vázaný na technologický pokrok
  • Ztráta univerzality vědy, její separace od vertikálního rozměru, soustředění se na horizontální jevy
  • Moderní fragmentace vědy a specializace na technologii s důsledky
  • Propast antropologického porozumění Umělé inteligence
  • Přehlížení dalších druhů lidské inteligence
  • Ignorace Maslowovy poslední verze pyramidy potřeb (Pick experience)
  • Nekritická víra v lidský rozum, limity racionalismu, empirismu a romantismu
  • Přehnaná očekávání od sumarizujících algorytmu
  • Etické důsledky digitalizace – lidské, společenské, globální, možnosti zneužití