Management udržitelnosti ve světle KVANTOVÉ FYZIKY

Dr. Dušan Kučera: SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE LIGHT OF QUANTUM PHYSICS

Téma předneseno na konferenci Univerzity Maribor, 2023, a je v přípravě pro další publikaci v širším kontextu.

Kučera, D.: Sustainability management in the light of quantum physics. In: NEDELKO, Zlatko, VIDE, Romana Korez (ed.). 7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business – Towards the SDGs [online]. University of Maribor, Faculty for Economics and Business, 16.05.2023. Maribor : University Press Maribor, 2023, s. 497–504. eISBN 978-961-286-736-2. DOI: 10.18690/um.epf.3.2023.55. Dostupné také z: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/778/1097/3075-1.

ABSTRAKT

Účelem koncepční studie je zaměřit se na management udržitelnosti ve světle filozofických, manažerských a etických implikací základních poznatků kvantové fyziky.

Metodika sleduje současný impuls udržitelnosti jako komplexní výzvu související s ekonomickými, environmentálními a společenskými krizemi. Společným jmenovatelem tématu je kontextová perspektiva a komplexní řešení v čase. Starší koncept CSR například nabízel konkrétní formy pro řízení firem a organizací, zatímco novější koncept PRME a SDGs vyžaduje hlubší a širší zázemí, které poskytuje lepší nástroje pro výchovu k manažerské odpovědnosti mladé generace na obchodních školách.

Závěry studie vycházejí z manažerských a pedagogických zkušeností autora a existujících studií shrnujících aktuální výzvy kvantové fyziky ve čtyřech dimenzích: ekonomické, sociální (antropologické), environmentální a dlouhodobé.

Aplikace navíc využívají dosud téměř nevyužitý koncept kvantové fyziky, který formuluje několik zásadních filozofických, manažerských a etických pilířů pro univerzální odpovědnost a udržitelné podnikání a řízení. Limity studie jsou dány širokou škálou diskusí o kvantové fyzice mezi samotnými fyziky, nicméně potenciály startovací studie ukazují na zřejmé výzvy a pozitivní důsledky pro management udržitelnosti.