Archiv rubriky: Aktuality

Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum se přidalo k iniciativě Global Competitiveness Project

Tým Centra pro aplikovaný podnikatelský výzkum pod vedením Ondřeje Dvouletého se přidal k výzkumné iniciativě Global Competitiveness Project. Cílem projektu je zhodnotit konkurenční potenciál podniků a poskytnout klíčovým stakeholderům robustní analytické podklady pro manažerské rozhodování. Český tým přispěl do mezinárodního konsorcia překladem harmonizovaného dotazníku do českého jazyka a sběrem dat od českých podniků. Více informací […]

Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum přispělo k tvorbě Makroekonomické a sektorové analýzy ČR

Ondřej Dvouletý se podílel na přípravě strategického dokumentu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem dokumentu bylo popsat vývoj jednotlivých sektorů české ekonomiky a identifikace jejich rozvojových potřeb v kontextu čerpání evropských prostředků v programovém období 2014-2020. Ondřej Dvouletý se věnoval zejména analýze vývoje české podnikatelské aktivity. Plný text studie je k dispozici na následujícím […]

Výsledky studie vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na finanční výkonnost podpořených firem prezentovány na Úřadu Vlády ČR

Výsledky studie vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na finanční výkonnost podpořených firem byly Ondřejem Dvouletým dne 19. prosince 2018 prezentovány na Úřadu Vlády ČR členům Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ze závěrů studie vyplynulo, že firmy podpořené podnikatelskou infrastrukturou vykazují v porovnání s nepodpořenými firmami v průměru horší finanční výsledky. Studie se […]

Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum vyhodnotilo pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dopady Operačního programu Podnikání a inovace

Cílem veřejné zakázky bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů OPPI na ekonomickou situaci podpořených podniků prostřednictvím kontrafaktuální dopadové analýzy (CIE), jejíž podstatou je provedení srovnání finančních výsledků podpořených subjektů v rámci OPPI s výsledky nepodpořených subjektů se zaměřením na hospodářskou situaci a konkurenceschopnost podpořených podniků. Výsledky analýzy z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti provedené v jednotlivých programech naznačují […]