4. ročník studentské soutěže o nejlepší studentskou práci

Organizátoři soutěže Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE (CRI) a Katedra strategie VŠE v Praze vyhlašují již 4. ročník soutěže určené pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší práci na téma turnaround management. 

 

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí turnaround managementu Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil. Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členů CRI a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 12. ročníku mezinárodní insolvenční a restrukturalizační konference VŠE

 

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria 

  • téma souvisí s oblastí turnaround managementu, 
  • originalita, kvalita a úroveň zpracování,
  • diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2020 nebo 2021.

 

Odměna pro vítěze: 10 000  

 

CENA CRI 

Vítěz soutěže automaticky postoupí do celostátní Soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management, kterou pořádá  Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v PrazeCelostátní soutěže se budou účastnit také studenti z ostatních vysokých škol ČR. Vítěz tohoto celostátního kola pak bude mít možnost prezentovat svou práci na výroční konferenci TMA ČR, která se bude konat v listopadu 2021 v Praze.  

 

PODMÍNKY

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise CRI jako podklad pro posouzení práce. Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu jaroslav.schonfeld@vse.cz, nejpozději do 20. 5. 2021 (termín doručení) s označením Diplomová/Seminární práce TM. Formulář přihlášky naleznete níže ke stažení.

Pro bližší informace kontaktujte prosím Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. na adrese: jaroslav.schonfeld@vse.cz .