Aktivity centra

CRI realizuje výzkumné, poradenské, evaluační, expertní, vzdělávací, informační, případně další aktivity za účelem:

  • rozvoje znalostí o restrukturalizačních procesech, mechanismech úpadků a vymáhání pohledávek na všech úrovních, včetně finanční gramotnosti v České republice,
  • výzkumu restrukturalizačních a insolvenčních procesů,
  • spolupráce na přípravě legislativních řešení v oblasti restrukturalizace a insolvence
  • zvyšování kvality pedagogického procesu v oblasti restrukturalizace a insolvence v rámci VŠE v Praze,
  • spolupráce s praxí při řešení situací vznikajících v insolvenčních a jiných řízení.