Harry Pollak – muž, který zachránil značku Aston Martin

Život Harryho Pollaka v datech

 • narozen 24. 2. 1923 ve Dvoře Semtín u Votic
 • 1938 – gymnaziální studia ve francouzském Nîmes
 • 1940 – vstup do 1. československé divize ve Francii, obrana Francie
 • odjezd do Anglie
 • 1944–1945 – v 1. československé samostatné obrněné brigádě, obléhání Dunkerque
 • 1948 – před ukončením studií vyloučen z vysoké školy
 • 1949 – útěk přes Šumavu do Německa
 • Valka-Lager u Norimberku
 • únor 1950 – odjezd přes Francii do Británie
 • v Británii zaměstnán jako kreslič v kanceláři
 • získává titul inženýra
 • vedoucím v továrně na klimatizační přístroje
 • stává se expertem na analýzu hodnoty (podpora podniků v efektivnosti výroby), pracuje ve firmách Mead Carney a Dunlop
 • získává místo ředitele londýnské banky zabývající se ozdravováním velkých společností
 • jmenován čestným občanem Londýna (City of London)
 • samostatně podnikající poradenský expert
 • záchrana automobilky Aston Martin a dalších společností
 • přestěhování do Švýcarska
 • 2003 – doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • 2014 – zesnul ve Švýcarsku

 

Zdroj: Harry Pollak (* 1923  ), Archiv Post Bellum