Tiskové zprávy

TZ- Konference „Insolvence 2020 – preventivní a včasné restrukturalizace – implementace v České republice a ve vybraných zemích EU“

Turnaround Management Association Česká republika (TMA ČR) ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou práci na téma Turnaround Management.

TZ – Studentská soutěž na téma Turnaround Management zná své vítěze

CRI Harryho Pollaka se podílelo na pořádání již 9. ročníku mezinárodní konference VŠE –„Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“

TZ – CRI se podílelo na pořádání již 9. ročníku mezinárodní konference VŠE – „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“

Nakladatelství C. H. Beck vydalo publikaci Transformace a restrukturalizace podniku, na níž se podíleli jednotliví představitelé CRI Harryho Pollaka. Kniha nabízí komplexní pohled na sanační procesy podniku a unikátní výsledky výzkumů realizovaných v minulých letech na VŠE.

TZ – Kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Schönfelda vydal publikaci Transformace a restrukturalizace podniku

CRI Harryho Pollaka uspořádalo kolokvium na téma tzv. mezery krytí.

TZ – CRI Harryho Pollaka uspořádalo kolokvium na téma tzv. mezery krytí

Představitelé CRI Harryho Pollaka poskytli vyjádření pro článek uveřejněný v Právním rádci.

TZ – Představitelé CRI Harryho Pollaka poskytli vyjádření pro článek uveřejněný v Právním rádci

Dne 12. 12. 2016 byla oficiálně představena změna názvu CRI, které přijalo dodatek věnovaný Harrymu Pollakovi.

TZ – CRI přijalo dodatek ve svém názvu věnovaný Harrymu Pollakovi

Hlavním partnerem CRI a podporovatelem výuky pro akademický rok 2016/2017 se stala v roce 2016 pražská kancelář globální právní firmy Dentons.

TZ – CRI navázalo spolupráci s kanceláří Dentons

Poslanec a předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc ve spolupráci s CRI připravil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění insolvenční zákon.

TZ – Portál Česká justice na svých stránkách reflektuje pozměňovací návrh poslance Jeronýma Tejce

Dne 7. 10. 2016 byla představena souborná publikace o vývoji insolvenčních řízení v České republice, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing v září tohoto roku pod názvem Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Na přípravě publikace se podíleli zástupci CRI doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Jan Plaček, Ing. Jaroslava Schönfeld, Ph.D. a Ing. Lee Louda.

TZ – byla vydána nová publikace o vývoji insolvenčních řízení v ČR

Dne 7. 10. 2016 byl oficiálně představen generální partner CRI. Stala se jím největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners.

TZ – CRI má nového generálního partnera – 7.10.2016

Dne 5. 5. 2016 proběhlo vystoupení představitelů CRI na diskusním setkání pořádaném Českou bankovní asociací na téma „Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků“. Kompletní znění tiskové zprávy naleznete níže.

TZ – prezentace vyhlášky o posuzování úpadku – 5. 5. 2016

Dne 26. 4. 2016 proběhla konference uspořádaná katedrou strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci Centrem restrukturalizace a insolvence. Kompletní tisková zpráva viz níže.

TZ – konference Insolvence 2016 – 26. 4. 2016

Dne 23. 3. 2016 pořádala Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí diskusní setkání na téma „Dopad novely Insolvenčního zákona na realitní praxi„, kterého se také zúčastnilo několik představitelů CRI. K jednání byla vydána tisková zpráva (viz níže).

TZ Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí – 23.3.2016

Dne 3. 3. 2016 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konalo kolokvium na téma „Posuzování úpadku korporátních dlužníků„. K jednání byla vydána tisková zpráva (viz níže).

TZ ke kolokviu – 3.3.2016