Pro média

Jednotliví představitelé CRI v rámci svého odborného zaměření přispívají svými články do různých periodik. Centrum také pravidelně vydává oficiální tiskové zprávy k významným událostem a aktivitám. Na tyto zprávy je možno se odkazovat s uvedením zdroje.