Konference INSOLVENCE 2019

Tisková zpráva ke Konferenci Insolvence 2019

Konference „Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace“ proběhla minulý týden na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na akci s podtitulem „Cesta ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci globalizovaného prostředí“ se s předstihem registrovalo více než 200 účastníků, kteří mohli zhlédnout nabitý program čítající 16 odborných příspěvků.

Na konferenci také vystoupili členové expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence Daniel Friedemann Fritz a Nora Wouters, kteří přispěli do panelové diskuse týkající se preventivních restrukturalizací podnětnými názory a komplexním pohledem na danou problematiku. S odbornými příspěvky dále vystoupili advokáti, insolvenční správci, akademičtí pracovníci, znalci, forenzní auditoři, zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a zástupce Nejvyššího soudu ČR.

V závěru konference obdrželi studenti VŠE z rukou vedoucího Centra restrukturalizace a insolvence Ing. Lee Loudy, Ph.D. ceny za 3 nejlepší práce v oblasti Turnaround managementu.

 

 

Konference proběhla v rámci projektu TAČR  TL 02000467 „Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace“ .

 

Konference Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace (23. května 2019).