Základní informace

Co je CRI

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) je institucí pro poradenskou, pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti krize podniku, jejích příčin, průběhu a řešení. V rámci své společenské odpovědnosti přispívá i k výzkumu a praktickému zvládnutí problematiky osobních bankrotů.

CRI kontinuálně navazuje svou činnosti na působení Institutu pro restrukturalizaci a insolvenci a od roku 2015 je součástí zastřešujícícho fakultního Institutu excelence v managementu. V rámci organizačních změn toto uspořádání lépe zapadá do nového funkčního schématu/členění Fakulty podnikohospodářské VŠE

Mise CRI

CRI si klade za primární cíl rozvíjet ekonomické chápání problematiky dluhu, vymáhání pohledávek, exekučních a insolvenčních řízení. Základní misí CRI je celková kultivace vztahů mezi věřiteli a dlužníky v rovině legislativní i praktické.

Vize CRI

 • díky výzkumu trendů a analýze insolvenčního prostředí a exekučního prostředí poskytovat podklady k legislativní práci a tak sloužit kultivaci celého hospodářského prostoru,
 • pomáhat v oblasti vzdělávání jak v celospolečenském kontextu a tedy v problematice osobních financí, tak i v rovině odborné formou systému soustavného zvyšování kvalifikace specialistů zabývajících se přímo specifickými otázkami vymáhání pohledávek,
 • působit na růst kvality pedagogického systému na středním a vysokém školství,
 • přinášet na akademickou půdu problémy praxe a praxi vhodným a použitelným způsobem nabízet k využití výsledky vědeckých výzkumů,
 • podporovat transparentní a efektivní postupy při řešení úpadku dlužníka nebo v procesu individuálního vymáhání pohledávek,
 • stát se leaderem a hybatelem nestandardního přemýšlení o celé problematice řešení podnikových krizí, vrátit smysl spolupráci věřitelů a dlužníků.

Hodnota pro klienta a společenská odpovědnost

 • CRI disponuje odhodlanými profesionály, kteří jsou naprosto důvěryhodní, bezúhonní a splňují nejvyšší požadavky na odbornost,
 • jsme připraveni podílet se na řešení krize podniků pomocí neformálních restrukturalizací,
 • jsme eticky i odborně vhodní pro spolupráci při zvládání situace během insolvenčního nebo exekučního řízení,
 • společenskou odpovědnost CRI chápeme jako povinnost podílet se na zvládání tíživé situace zadlužených rodin a to jak okamžitou radou a pomocí, tak i vědeckým výzkumem,
 • společenskou odpovědnost chápeme také tak, že klademe důraz na soustavné zlepšování legislativního prostředí v zemi a na lepší celospolečenskou znalost tohoto prostředí a jeho důsledků.