Kontakty

Ing. Lee Louda, Ph.D.

Vedoucí Centra 

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Akademický ředitel Centra

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc.

PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc.

JUDr. František Púry, Ph.D.

JUDr. František Púry, Ph.D.

Mgr. Dušan Sedláček

Mgr. Dušan Sedláček

Mgr. David Smejkal

Mgr. David Smejkal

Mgr. Jiří Tomola

Mgr. Jiří Tomola

Ing. Ján Lalka, CFE, CII

Ing. Ján Lalka, CFE, CII

JUDr. Martin Froněk

JUDr. Martin Froněk

Petr Sprinz

Petr Sprinz

Petr je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe pražské kanceláře Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílel na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. V oblasti restrukturalizací Petr přednáší u nás (mimo jiné externě na VŠE) i v zahraničí.