Ivan Nový

 

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. zastává od roku 2014 funkci děkana Fakulty podnikohospodářské. V letech 1994 – 2000 a 2006 – 2014 byl proděkanem pro vědu Fakulty podnikohospodářské. V letech 1992 – 2014 byl vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení.

Odborně se zabývá sociálně-psychologickými a sociologickými stránkami podnikového řízení. Spolupracuje s univerzitními a firemními partnery zejména v německy mluvících zemích, kde je rovněž hostujícím profesorem (Regensburg, Steyr). Je řádným členem Klubu Českých hlav.