CRI v médiích

MONITORING MÉDIÍ V ROCE 2019:

Blog ČS, a.s.: Proč bankéři skákají padákem. Rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem, v němž zmiňuje také aktivity Centra, když říká, že za nejpodstatnější považuje, že se mu s kolegy ze školy a z CRI podařilo ovlivnit legislativu a přispět k tomu, že insolvenční zákon a další předpisy jsou lepší, více slouží praxi, jsou efektivnější.

 

 

 

Starší články

srpen 2017 – Bulletin advokacie zveřejnil na svých stránkách článek Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. s názvem Ekonomický pohled na definici úpadku korporace. Příspěvek se zabývá právně-společenskými konsekvencemi úpadku, na který je primárně nahlíženo jakožto na pojem ekonomický. Článek naleznete ZDE.

září 2017 – Vedoucí CRI Harryho Pollaka Ing. Lee Louda poskytl Konkurzním novinám obsáhlý rozhovor, v němž především reflektoval problematiku plánované reorganizace společnosti OKD a ve kterém také zmínil působení CRI Harryho Pollaka v rámci cyklu přednášek na akademické půdě VŠE. Plné znění článku s názvem Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, dobrý předpoklad pro reorganizaci je dostupné ZDE.

červen 2017 – Červnové vydání Konkursních novin obsahuje dva příspěvky referující o aktivitách CRI Harryho Pollaka. Titulní strana čísla obsahuje upoutávku na zajímavý rozhovor s doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc., který pojednává o činnosti a aktivitách Centra a novele insolvenčního zákona.  Příspěvek se nazývá Šlo o to zjistit, nakolik  nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání pohledávek (část 1, část 2). V návaznosti na proběhlou květnovou mezinárodní konferenci na půdě VŠE vyšel také článek pod názvem Konference Insolvence 2017, zaměřená na insolvenční právo, se i letos vydařila.

červenec 2017Hospodářské noviny otiskly článek, který referuje o dopadu novely insolvenčního zákona, která má mimo jiné prostřednictvím tzv. mezery krytí omezit šikanózní insolvenční návrhy. V příspěvku pod názvem Šikanování firem se má omezit se ke zmíněné problematice vyjádřili představitelé CRI Harryho Pollaka Ing. Lee Louda a Ing. Michal Kuděj.

červen 2017 – Článek s názvem Nulové oddlužení by projít nemělo, shodli se experti referuje o debatě, kterou uspořádaly Hospodářské noviny a které se zúčastnil také představitel CRI Harryho Pollaka doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Diskuse se zabývala tématy souvisejícími se změnami v oblasti insolvencí, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

duben 2017 – Newsletter Insolvenční zóna uveřejnil dva články představitelů CRI. V dubnovém vydání vyšel rozhovor s doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc. s titulkem Vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Pan docent v něm pohovořil mimo jiné na téma pořádání vědeckých konferencí v oblasti insolvencí a spravedlnosti v insolvenčních řízeních. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Lee Louda poskytl v dalším článku pod názvem Ing. Lee Louda: MOTORPAL – úspěšně završená reorganizace do roka a do dne přehledné shrnutí ohledně proběhlé reorganizace společnosti Motorpal. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Michal Kuděj poskytl Konkursním novinám rozhovor uveřejněný pod názvem Mezera krytí – nové ekonomické kritérium pro posuzování úpadku, v němž informoval o novém ekonomickém konceptu, který byl implementován do aktuální novely insolvenčního zákona. Myšlenka tzv. mezery krytí vznikla na půdě CRI Harryho Pollaka. Plné znění článku je dostupné ZDE.

březen – 2017 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. v článku uveřejněném v Konkursních novinách pod názvem Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám pohovořil o plánovaných změnách v insolvenčním řízení a současně zmínil detaily rozsáhlého výzkumu dokončených insolvenčních řízení, jehož výsledky byly shrnuty v publikaci Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Plné znění článku je dostupné ZDE.

únor 2017 – V článku s názvem Těžší zkoušky na insolvenční správce. Chceme tam mít elitu a pročistit je, zní z ministerstva uveřejněném v Hospodářských novinách se vyjádřil vedoucí CRI Ing. Lee Louda k připravované vyhlášce Ministerstva spravedlnosti upravující zkoušky insolvenčních správců. Plné znění článku je dostupné ZDE.

listopad 2016 – Hospodářské noviny uveřejnily dne 22. 11. 2016 článek s názvem: Zadlužení podnikatelé si podle Bruselu zaslouží druhou šanci. Jako v USA. Představitel CRI Harryho Pollaka Ing. Michal Kuděj se v obsahu textu vyjádřil k záměru Evropské komise ohledně insolvenčního řízení. Plná verze článku je dostupná ZDE.