Odborné kolokvium – duben 2019

Odborné kolokvium na téma Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení se konalo dne 29. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přednesená témata i diskuse, která následovala, přinesla mnoho zajímavých momentů. Kolokvia se zúčastnili odborníci napříč různými profesemi – ekonomové, právníci, insolvenční správci, insolvenční soudci a mnozí další.

Kolokvium se uskutečnilo v rámci Výzkumného projektu TAČR TL02000467 – Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace.