Doktorem Ph.D. v osmdesáti letech

Ke studiu na Vysoké škole ekonomické se Harry Pollak, rodák ze Semtína u Votic, rozhodl poté, co po padesátiletém exilovém působení ve Velké Británii a Švýcarsku zavítal se svou ženou zpět do Čech. Po rozhovoru s profesorem Miloslavem Synkem, tehdejším vedoucím katedry podnikové ekonomiky, započal v roce 2003 doktorská studia, v nichž mohl zúročit své celoživotní zkušenosti s řízením podniků v krizi a restrukturalizacemi šesti společností (mino jiné Aston Martin, Papierfabrik Netstal či John Betts & Sons).

Po úspěšném složení státních zkoušek završil své  studium v únoru roku 2003 získáním akademického titulu Ph.D. Tématem Pollakovy první přednášky na VŠE byl nevyužitý potenciál českých exportních společností, kdy mzdy podniků v Praze byly tehdy pětinové oproti mzdám jejich konkurentů na evropském trhu.Mojí tezí bylo, že když Američané nebo Švýcaři musí se svými vysokými platy najít způsob, jak prodávat ty samé stroje za tu samou cenu jako vy, tak tady máte ohromný nevyužitý potenciál. A vypočítal jsem, že by mohli svůj zisk sedmkrát zvýšit,“ uvedl Harry Pollak v dokumentu pro organizaci Paměť národa.

Jednou z podmínek pro získání doktorského titulu bylo také uveřejnění vědeckých publikací v češtině. Publikace, které Harry Pollak vydal primárně ve Velké Británii, nebyly pro tento účel použitelné. Vypracoval tedy sérii různých vědeckých pojednání, z nichž byla část vydána a část odmítnuta, jelikož články byly dle vydavatelů příliš dlouhé a zkrácení nepřicházelo dle autora v úvahu, neboť by se tak ztratil smysl a podstata sdělení.  Celkem 14 nevydaných textů tak čeká dosud pod titulem „Ekonomické úvahy“ na uveřejnění v knižní formě na vydavatele.

Tříletá studia na podnikohospodářské fakultě hodnotil čerstvý doktorand velmi kladně: „Na fakultě jsem zažil pouze příjemnou a stimulující spolupráci s profesory i s personálem. Profesor Synek mi byl na základě své dlouholeté zkušenosti velmi nápomocný s reorganizací textu mé disertace, aby mohl sledovat a pochopit líčené postupy. Profesoři a profesorky v ústavu, kde jsem musel skládat zkoušky, nešetřili radami a po předložení jimi požadovaných prací, ani pochvalou, i když někdy moje práce, založené více na prožité praxi než na teoretických textech, se vymykaly obvyklému standardu. Tak například můj úkol na téma strategie plánování, kde jsem do podrobností vypracoval celou řadu způsobů jak vykrást banku.“

V roce 2014 na odkaz Harryho Pollaka ve své doktorské dizertační práci navázal Ing. Mojmír Spálovský, Ph.D., který se systematicky zabýval ověřováním metody Hodnocení vitality podniků, jejímž autorem je právě Harry Pollak. Metodu zkoumal realizací řízených pohovorů s vedoucími a řediteli podniků,  které se v minulosti ocitly v insolvenci. Na rozdíl od tradičních metod hodnocení podnikové výkonnosti se tato metoda dívá na podnik jako na živoucí organismus, který je ovlivňován nejen sám sebou, ale především svým okolím. Výsledky analýzy ukázaly, že metoda je plně funkční a že správně odhaluje příčiny jejich „nemoci“, které vyústily v bankrot.

 

Dagmar Schönfeldová, tisková mluvčí Centra

Zdroje:

  • Harry Pollak:Od nucené emigrace až po doktora Ph.D., Centrum pro dějiny VŠE.
  • Můj život: Muž, který zachránil Aston Martin (Praha: Mladá fronta, 2010).
  • JIRKA, Luděk. Harry Pollak (* 1923  ). Post Bellum, 2013.
  • SPÁLOVSKÝ , Mojmír. Aplikace Pollakovy metody Hodnocení vitality podniků v českých podmínkách. Praha, 2014, VŠE v Praze.