Soutěž CRI 2020 (3.ročník)

 

Organizátoři soutěže Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE (CRI) a Katedra strategie VŠE v Praze vyhlašují již 3. ročník soutěže určené pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší práci na téma turnaround management. 

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí turnaround managementu.  

 

Odměna pro vítěze: 10 000  

 

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria 

  • Téma souvisí s oblastí turnaround managementu. 
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování. 
  • Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2019 nebo 2020. 

 

CENA CRI 

Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. Následně automaticky postoupí do celostátní Soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management, kterou pořádá  Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v PrazeCelostátní soutěže se budou účastnit také studenti z ostatních vysokých škol ČR. Vítěz tohoto celostátního kola pak bude mít možnost prezentovat svou práci na výroční konferenci TMA ČR, která se bude konat v listopadu 2020 v Praze.  

 

PODMÍNKY

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise CRI jako podklad pro posouzení práce. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil.  

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu  jaroslav.schonfeld@vse.cz,  nejpozději do 15. 5. 2020 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce. Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu Vědecké rady CRI a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 11. ročníku mezinárodní konference VŠE – „Insolvence 2020: Preventivní a včasné restrukturalizace – implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích“, která se uskuteční dne 21. 5. 2020 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Pro bližší informace kontaktujte prosím Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. na adrese:.jaroslav.schonfeld@vse.cz