Výzkumný projekt TAČR

 

Představitelé Centra Jaroslav Schönfeld a Michal Kuděj  získali nový projekt podpořený TA ČR s názvem Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace. Na projektu se bude po dobu následujících dvou let podílet tým odborných poradců z VŠE i expertů z praxe.

Tento výzkumný projekt navazuje na aktivitu Evropské komise, která koncem roku 2016 představila návrh směrnice o rámcích preventivní restrukturalizace, která má umožnit podnikům ve finančních obtížích včasnou restrukturalizaci a pokračování podnikatelské činnosti.

Jak uvedl Michal Kuděj : „Cílem výzkumného projektu je mj. identifikace signálů včasného varování a podpora implementace navrhované směrnice do národní právní úpravy tak, aby byla pro zúčastněné strany maximálně motivační, nezvyšovala transakční náklady v ekonomice a přispěla ke snížení národohospodářských škod spojených zejména se zánikem pracovních míst a neefektivní alokací aktiv v postižených podnicích.“