Činnost CRI

CRI vykonává svoji činnost především tím, že:

  1. realizuje různé výzkumné, poradenské, evaluační, konzultační, vzdělávací, informační a další aktivity a to jak na základě zadání vládních orgánů, orgánů státní správy, místní samosprávy, státních institucí, nebo i na smluvním základě se soukromými nebo veřejnoprávními subjekty,

  2. ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a profesními komorami připravuje metodiku pro jednotlivé postupy v rámci insolvenčního řízení a moderuje diskusi o metodických návrzích mezi zainteresovanými stranami

  3. podílí se na on-line zveřejňování informací podstatných pro vědeckou obec i pro široké publikum, které se týkají insolvenčních řízení a dalších oblastí bádání centra,

  4. spolupracuje na tvorbě, připravuje nebo vydává různé příručky, učebnice, učební texty nebo jiné pomůcky, které slouží k růstu finanční gramotnosti nebo ke zvýšení znalostí o insolvenčních procesech a dalších oblastech, kterými se centrum zabývá,

  5. poskytuje zdarma, na komerční bázi nebo v rámci dalších forem spolupráce poradenskou a konzultační podporu orgánům státní správy, samosprávy a dalším subjektům a to včetně soukromých,

  6. organizuje a zabezpečuje vzdělávací činnost směřující k celkovému růstu znalostí o systému insolvenčních řízení a obecně o celé insolvenční problematice, tato činnost je zaměřena a je poskytována jak účastníkům a subjektům insolvenčních řízení, tak i odborné či laické veřejnosti.