Odborné kolokvium – prosinec 2019

Dne 3. prosince se v rámci výzkumného projektu podpořeného TA ČR s názvem Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace uskutečnilo již druhé odborné kolokvium.

Tématem druhého setkání byly finanční charakteristiky odlišující úpadkové a bezproblémové podniky a tvorba systému včasného varování podnikové krize. Přednášející Ing. Michal Kuděj prezentoval přítomným účastníkům výsledky statistického výzkumu týkajícího těchto finančních charakteristik a diskriminačního potenciálu charakteristik ve vztahu k tvorbě systému včasného varování podnikové krize.

Finanční charakteristiky byly analyzovány za období jednoho, dvou a tří let před zjištěním úpadku u úpadkových podniků, přičemž údaje pro jejich bezproblémové protějšky jsou ze stejného období. Diskuse byla v rámci výše uvedeného výzkumného projektu zaměřena na případnou možnost předejití úpadku formou preventivní restrukturalizace, kterou navrhuje implementovat Evropská komise v členských zemích Evropské unie. Klíčovým faktorem takové možnosti je okamžik, ve kterém má ekonomický smysl restrukturalizaci provést a úpadek tak odvrátit a také systém včasného varování podnikové krize, který by podnikům indikoval, že je potřeba provést detailní obchodní a finanční analýzu s cílem identifikace skutečného stavu podniku a přijetí případných ozdravných opatření.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.