Hosté na VŠE

 

Usměvavý Martin Froněk se postavil výzvě a zapojil se do výuky nového předmětu, který se vyučuje v rámci vedlejší specializace Turnaround management. . V průběhu seminářů realizovaných v únoru tohoto roku se se studenti věnovali základům trestního práva hmotného i procesního. Vybrané skutkové podstaty majetkových a hospodářských trestných činů pak v detailu diskutovali nad modelovými případy a soudními rozhodnutími. JUDr. Martin Froněk je advokát a specialista na trestní právo a insolvence z advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP.

 

Ing. Lee Louda, Ph.D. a Ing. Michal Kuděj přednášeli na kurzu Due diligence, který se vyučuje na VŠE v rámci vedlejší specializace Turnaround management.

Oba vyučující mají bohaté zkušenosti z praxe a mohli tak přítomné studenty seznámit s postupy provedení due diligence při řešení krize podniku, rozhodování o dalším chodu podniku nebo jeho zastavení. V rámci přednášky byla prezentována případová studie ALICO, která byla praktickou a zajímavou ukázkou hodnocení stavu podniku a rozhodování o jeho dalším provozu. Studenti se mohli dále detailněji seznámit s novým ekonomickým prvkem v insolvenčních předpisech pro posuzování platební schopnosti – tzv. mezerou krytí a jejím využitím při due diligence podniku v krizi.

Přednáška na téma „Vybraná rizika spojená s oceňováním v insolvenční praxi“, kterou prezentoval ředitel znaleckého ústavu A-Consult plus David Smejkal, se setkala s velkým zájmem studentů, přestože se konala v nepopulárních pátečních odpoledních hodinách.

Studenti předmětu Transformace a restrukturalizace podniku se dozvěděli informace o tom, kdo je to znalec, čím se ve své profesi zabývá a zejména jaké je jeho postavení v insolvenčním řízení. David Smejkal jim dále přiblížil náležitosti znaleckého posudku, k čemu vlastně slouží, jaký je proces jeho tvorby a kdo se na něm podílí. Na závěr se přítomní studenti seznámili s případovou studií společnosti JOBAIR Technics, což je opravna letadel v Ostravě na letišti. Tato studie je názornou ukázkou poměrně netypického insolvenčního řízení a “boje znaleckých ústavů” o hodnotu majetku.

Studenti kurzu Due diligence měli možnost vyslechnout si zajímavou přednášku na téma Due diligence energetických subjektů, které se ujali advokáti Martin Hejný a Jan Kořán. Seznámili se tak detailně s problematikou energetického trhu a se specifiky provádění due diligence subjektů na tomto trhu se pohybujících, a to na praktických příkladech jak v rámci běžných transakcí, tak i transakcí v rámci insolvenčního řízení.

Jan Kořán a Martin Hejný jsou advokáty a partnery advokátní kanceláře KF Legal a pravidelně se zabývají problematikou due diligence. Martin Hejný je odborníkem na oblast insolvenčního práva a Jan Kořán je jedním z předních českých odborníků v oblasti práva energetického a je zároveň spoluautorem komentáře energetického zákona a členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu.

Přednáška, se kterou před studenty vystoupil Ján Lalka, CFE, CII obsahovala základní oblasti, nástroje, postupy a data při uskutečňování forenzní due diligence.

V situaci, kdy investor kupuje cílovou společnost, často realizuje finanční a právní due diligence, aby získal důležité informace o předmětné společnosti. Výsledky takových prověrek ale nejsou dostatečné k tomu, aby důkladně vyhodnotily veškerá významná rizika, zejména rizika podvodů, probíhající hospodářské kriminality, nekalého jednání klíčových osob ve společnosti, chybějící etické podnikové kultury atd. Forenzní due diligence je vhodným nástrojem k efektivnímu vyhodnocení těchto rizik při akvizici společnosti.

Kolegové ze společnosti KPMG Czech Republic – Eva Krištofová, Tomáš Procházka a Martinu Staňek si připravili pro studenty vedlejší specializace Turnaround management zajímavou přednášku na téma Finanční a hospodářská kriminalita.

Studenti se seznámili např. s charakterem a cíli forenzního vyšetřování, hlavními kroky datové analýzy, vizualizací podnikových dat a běžnými technikami zkreslování účetnictví.