Odborné kolokvium – březen 2020

Odborné kolokvium na téma Implementace evropské směrnice do národní právní úpravy se konalo dne 6. března 2020 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Kolokvium zahájil hlavní řešitel projektu Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., který přednesl přítomným účel a cíle konaného kolokvia.  Dále byli přivítáni hosté (zástupci) z akademického prostředí, z řad justice, znalců, insolvenčních správců, bankovního sektoru, dále zástupci ekonomických, daňových a právních poradců, krizových manažerů, České advokátní komory a zástupců středních a malých firem.

Hlavní řešitel následně předal slovo členům projektového týmu: doc. JUDr. Bohumilu Havlovi, Ph.D. a Mgr. Ondřeji Zezulkovi, kteří seznámili přítomné s výsledkem své výzkumné činnosti. Bylo uvedeno, že preventivní restrukturalizace je nástroj řešení krize podniku ještě před tím, než se podnik dostane do stavu úpadku a je nástrojem jeho předcházení.

Zápis z kolokvia, shrnutí proběhlé diskuse i prezentaci naleznete v souboru níže.

(Kolokvium se uskutečnilo v rámci Výzkumného projektu TAČR TL02000467 – Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace.)