Luboš Smrčka

Prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. je původním vzděláním biolog a ve svém oboru působil až do počátku devadesátých let. Od roku 1993 získal řadu ekonomických odborností (daňový poradce, makléř, soudní znalec v oboru ekonomiky, ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniků nebo insolvenční správce). Po celou tuto dobu působil také jako nucený správce respektive likvidátor a správce konkursní podstaty. Na Vysoké škole ekonomické vyučuje od roku 2006 a je aktivní jak v oblasti pedagogické tak i vědecké. Je autorem, či spoluautorem řady knih a článků.