Jaroslav Schönfeld

Akademický ředitel Centra

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. vystudoval VŠE v Praze. Své vědomosti intenzivně uplatňuje v praxi, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru, zejména pak v České spořitelně, a. s. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Je členem správní rady Turnaround Management Association.