Tomáš Richter

Doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Pro obor obchodní právo se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2018. Ph.D. v oboru obchodní právo získal na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2002, LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti v roce 1996, Mgr. v oboru právo na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1994. Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, od roku 2016 je členem Conference of European Restructuring and Insolvency Law.