MSp zahájilo implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci

Ministerstvo spravedlnosti České republiky ve spolupráci s expertní pracovní skupinou (v níž je CRI významně zastoupeno) zahájilo implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Navazující česká legislativa by měla nabídnout nový nástroj k ozdravení podnikání osobám, které se dostaly do přechodných finančních potíží.

V tomto odkazu se můžete seznámit s materiálem Ministerstva spravedlnosti, v němž shrnuje dílčí výstupy a ukazuje, jakými směry se příprava nového zákona aktuálně ubírá.