Aplikace na testování finanční kondice firem pomocí systému signálů včasného varování byla spuštěna!

Jak dnes informovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky ve své tiskové zprávě, byla spuštěna aplikace na testování finanční kondice firem pomocí systému signálů včasného varování, která byla vytvořena v rámci výzkumu podpořeného grantem TAČR, který realizovala Fakulta podnikohospodářská a Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka za účelem implementace evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci.

„Uvedení Systému včasného varování do podnikatelské praxe je vítanou třešní na vrcholu dortu přijímaného zákona o preventivních restrukturalizacích. Díky němu si každá korporace může anonymně ověřit svou finanční stabilitu či své finanční zdraví, tak aby včasně předcházela problémům či jejich prohloubení. Letitá spolupráce Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE v Praze s Ministerstvem spravedlnosti pomohla díky týmu Fakulty podnikohospodářské připravit kvalitní modul, který tým ministerstva uvádí v těchto dnech do provozu jako webovou aplikaci. Věřím, že pomůže zejména menším a středním podnikům v jejich rychlé orientaci,“ dodává Lee Louda, poradce ministra spravedlnosti pro oblast insolvencí.

Systém má pomoci podnikům a podnikatelům včas identifikovat případnou finanční tíseň a zahájit potřebné kroky k jejímu vyřešení a předejít tak úpadku. V rámci výzkumu vyvíjeli tento systém především Michal Kuděj a vedoucí výzkumného týmu Jaroslav Schönfeld z katedry strategie.

Celý výzkum včetně tohoto systému je publikován v závěrečné odborné knize těchto autorů „Preventivní restrukturalizace – Nová etapa sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu“.

Přístup podniků a podnikatelů k systému včasného varování vyžaduje evropská směrnice o preventivní restrukturalizaci, takže tato část implementace je splněna!

Odkaz na aplikaci Finanční zdraví
Tisková zpráva MSP