Na VŠE se konalo odborné kolokvium mapující téma finančních charakteristik podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení

Odborné kolokvium na téma Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení, se konalo dne 29. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přednesená témata i diskuse, která následovala, přinesla mnoho zajímavých momentů. Kolokvia se zúčastnili odborníci a akademici napříč různými profesemi – ekonomové, právníci, insolvenční správci, insolvenční soudci a mnozí další. Akci moderovali Ing. Michal Kuděj a Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Shrnutí přednášky a závěry z diskuse můžete najít zde.

Kolokvium se uskutečnilo v rámci Výzkumného projektu TAČR TL02000467 – Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace.