David Smejkal přednášel na téma „Vybraná rizika spojená s oceňováním v insolvenční praxi“

Přednáška na téma „Vybraná rizika spojená s oceňováním v insolvenční praxi“, kterou prezentoval ředitel znaleckého ústavu A-Consult plus  David Smejkal, se setkala s velkým zájmem studentů, přestože se konala v nepopulárních pátečních odpoledních hodinách. Studenti předmětu Transformace a restrukturalizace podniku se dozvěděli informace o tom, kdo je to znalec, čím se ve své profesi zabývá a zejména jaké je jeho postavení v insolvenčním řízení.

David Smejkal jim dále přiblížil náležitosti znaleckého posudku, k čemu vlastně slouží, jaký je proces jeho tvorby a kdo se na něm podílí. Na závěr se přítomní studenti seznámili s případovou studií společnosti JOBAIR Technics, což je opravna letadel v Ostravě na letišti. Tato studie je názornou ukázkou poměrně netypického insolvenčního řízení a “boje znaleckých ústavů” o hodnotu majetku.