Due diligence v novém kabátě

Předmět 3SG823 – Due diligence bude mít od zimního semestru novou podobu. Ke každému tématu bude k dispozici případová studie z praxe a studenti budou řešit a diskutovat konkrétní problémy stejně, jako se diskutují v praxi ve firmách. Případové studie, řešení konkrétních problémů a diskuse jsou koncipovány tak, aby byly zvládnutelné vždy v rámci druhé hodiny, a tedy bez předchozí přípravy. Studenti tak budou mít možnost kreativního zamyšlení a bezprostřední spontánní živé diskuse.

Stejně tak seminární práce a jejich témata doznávají změn. Studenti celé vedlejší specializace Turnaround management, jejíž součást předmět due diligence je, budou pokračovat v dosavadní praxi simulace procesu due diligence na reálných datech z praxe a práci budou zpracovávat v týmech. Týmy pak spolu povedou jednání o výsledcích, obdobně jako se o nich vyjednává v praxi. Studenti, kteří nestudují celou vedlejší specializaci, budou mít možnost buď se přidat do týmu a pracovat na simulaci due diligence, nebo si zvolit některou z nabízených případových studií a zpracovat odpovědi na konkrétní dílčí otázky, které jsou v praxi běžně v rámci due diligence řešeny.

Studenti si tak mohou přiblížit reálné firemní prostředí a řešení praktických situací, které se běžně ve firemní praxi řeší a využít zkušeností odborníků z praxe, kteří se problematice firemních financí a due diligence profesně roky věnují.

Zveme tedy nejen studenty vedlejší specializace Turnaround management, aby si předmět včas zapsali.