Expert v oblasti vyšetřování a prevence podvodů Jan Lalka přednášel na VŠE

Přednáška, se kterou před studenty předmětu Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy vystoupil Ing. Ján Lalka, CFE, CII obsahovala základní oblasti, nástroje, postupy a data při uskutečňování forenzní due diligence.

V situaci, kdy investor kupuje cílovou společnost, často realizuje finanční a právní due diligence, aby získal důležité informace o předmětné společnosti. Výsledky takových prověrek ale nejsou dostatečné k tomu, aby důkladně vyhodnotily veškerá významná rizika, zejména rizika podvodů, probíhající hospodářské kriminality, nekalého jednání klíčových osob ve společnosti, chybějící etické podnikové kultury atd. Nástrojem k efektivnímu vyhodnocení těchto rizik při akvizici společnosti je právě forenzní due diligence.

Studenti se v průběhu přednášky seznámili s konkrétními příklady z praxe, aby porozuměli významu zavedení kontrolního systému proti korupci a podvodům ve firmě, struktuře požadovaných dat a možnostem jejich získávání z interních zdrojů společnosti stejně jako z veřejných zdrojů. Během prezentace zazněly detailní postupy při analýze finančních a účetních dat firmy, nástroje k jejich analýze a možnosti vizualizace velkého objemu dat k jednoduché identifikaci nestandardního jednání. Studenti mohou nabyté informace o forenzní due dilligence využít v rámci dalších oblastí prověřování cílové společnosti jakou jsou finanční a právní due diligence v procese M&A.