Ing. Lee Louda, Ph.D. a Ing. Michal Kuděj přednášeli na kurzu Due diligence

Ing. Lee Louda, Ph.D. a Ing. Michal Kuděj přednášeli na kurzu Due diligence, který se vyučuje na VŠE v rámci vedlejší specializace Turnaround management.

Oba vyučující mají bohaté zkušenosti z praxe a mohli tak přítomné studenty seznámit s postupy provedení due diligence při řešení krize podniku, rozhodování o dalším chodu podniku nebo jeho zastavení. V rámci přednášky byla prezentována případová studie ALICO, která byla praktickou a zajímavou ukázkou hodnocení stavu podniku a rozhodování o jeho dalším provozu. Studenti se mohli dále detailněji seznámit s novým ekonomickým prvkem v insolvenčních předpisech pro posuzování platební schopnosti – tzv. mezerou krytí a jejím využitím při due diligence podniku v krizi.