Luboš Smrčka byl dne 18. 12. 2018 v Karolinu jmenován profesorem

Člen Centra  Prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. byl s účinností od  5. prosince 2018 jmenován profesorem pro obor Podniková ekonomie a management. Jmenovací dekret převzal prof. Smrčka dne 18. prosince 2018 v historické budově Karolina z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plaga, Ph.D.

Za celé Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka panu profesorovi srdečně gratulujeme!