Minireport z poslední Vědecké rady

Ještě před prázdninami jsme stihli uspořádat Vědeckou radu, na které jsme se mohli konečně setkat osobně a oficiálně také přivítat naše nové dva členy, kterými jsou JUDr. František Kučera a JUDr. Martin Froněk.