Návrh základních kroků a postupů pro řešení následků koronavirové krize českých podniků

Bohumil Havel a kolektiv Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka přinášejí po diskusi ve vědecké radě CRI následující dokument obsahující náměty týkající se zmírnění dopadů koronavirové krize na podniky a podnikatele.

Dokument reflektuje jak kroky, které nepředpokládají novelizaci právních předpisů, tak kroky se změnou právních předpisů v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR či novelou insolvenčního zákona a jiné zásahy veřejné moci.

 

Detailní Návrh základních kroků a postupů si prosím stáhněte níže.