Nejnovější data naznačují, že v roce 2019 by mohlo dojít ke změně v souvislosti s poklesem počtu nových podaných insolvenčních návrhů

Poslední data naznačují, že trend v úpadcích se mění.

Již od roku 2015 přetrvával trend v podstatě soustavného poklesu počtu nových insolvenčních návrhů podaných na podnikatelské subjekty. Nejnovější údaje společnosti Surveilligence, s.r.o. však naznačují, že v roce 2019 by mohlo dojít ke změně.

Zhruba od začátku druhé poloviny roku 2018 dochází totiž k sice mírnému, ale přesto statisticky dostatečně doloženému růstu počtu insolvenčních návrhů, přičemž důležité je v této souvislosti především meziroční srovnání.

(Zároveň by bylo zatím příliš zjednodušující vyvodit z těchto čísel předpoklad, že jde o skutečné otočení dosavadního trendu a že se větší tlak na dlužníky v podobě návrhů odrazí také do většího počtu skutečně prohlášených konkurzů či povolených reorganizací. Je třeba upozornit, že především v roce 2018 se počty úpadků dostaly zřejmě na „technické dno“ poměrů v české ekonomice. Je tedy stejně dobře možné, že následující období bude ve znamení jakéhosi „poskakování“ na této velmi nízké úrovni.)

Celá zpráva o vývoji úpadků v České a Slovenské republice.

Zdroj: Surveilligence, s.r.o.