Nová publikace „Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá“

Prestižní nakladetství C. H. Beck dnes vydalo publikaci Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá. Na sborníku se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D.

Studie se věnují některým ekonomickým aspektům současné legislativní podoby insolvenčního práva – například analýze důvodů relativně nízké úspěšnosti sanačních postupů, problematice úvěrového financování či také dopadům zásady publicity, jako jedné z hlavních zásad, na kterých je postaveno insolvenční řízení. Dále se soustřeďují na právní aspekty aktuální podoby insolvenčního zákona a dalších předpisů upravujících úpadkové prostředí. Mimo jiné jsou zde analyzovány možnosti právního postupu proti nekalým úkonům dlužníka a to včetně potenciálního využití trestněprávních mechanismů. V neposlední řadě se pak studie věnují různým aspektům implementace nové evropské směrnice do českého práva i některým významným okolnostem jejího vzniku.

Široký autorský záběr nabízí velkou rozmanitost přístupů k problematice, díky vzájemné provázanosti textů zároveň vzniklo dílo kompaktní a ucelené. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi diskusí o insolvenčním právu ve dvacátých letech našeho století.

Stránky C. H. Beck